EasyCourse - För dig som administrerar kurser eller utbildningar

Administrera kurser, utbildningar, seminarier, konferenser för intern personal eller externa kunder.

Användarvänligt - all information på ett ställe

Du får lätt att söka, registrera, omboka, avboka, beställa kallelsebrev, fakturera, kreditera etc. Du får en god överblick över anmälningar, reserver, budgeterat antal deltagare, max antal etc. Det är lätt att hålla kontroll på kostnader och intäkter.

Man vid PC med installerad EasyCourse

Utskrifter via rapport generator.

Du får flexibla sökmöjligheter och kan ta ut en mängd dokument på skärm, skrivare eller fil till deltagare, lärare, kund m fl.

Öppet system som är lätt att integrera med andra IT-system

EasyCourse integreras enkelt mot ekonomi-system för att hämta kunduppgifter och leverera tillbaka fakturaunderlag.

Webb-version eller som drifttjänst

EasyCourse kan installeras och driftas hos Er eller på våra servrar.

Säkerhet

Roll-baserad åtkomststruktur som konfigureras av systemadministratören.